Hoe werkt het?

De voordelen

De tool werkt interactief. Dit betekent dat alle informatie die de tool in gaat aangepast kan worden. Zo kan je bijvoorbeeld de maximale loopafstand naar een laadpaal aanpassen van 200 meter naar 100 meter. Hierdoor krijg je verschillende plankaarten en kunnen de resultaten met elkaar vergeleken worden.

Doordat er één integraal plan is, hoeft er maar één verkeersbesluit genomen te worden. Dit zorgt ervoor dat deze procedure veel efficiënter is, vergeleken met één verkeersbesluit per geplande laadpaal. Zowel de beleidsambtenaar als de eindgebruiker hebben baat bij zo’n efficiënt proces.

De locaties van de laadpalen zijn bepaald en inzichtelijk voor inwoners en andere partijen via de plankaart. De laadpaal kan op de aangewezen locatie geplaatst worden indien een plaatsingsverzoek binnenkomt. De gemeente heeft van tevoren de locatie voor een publieke laadpaal aangewezen aan de hand van de plankaart.

De plankaart wordt openbaar gedeeld zodat alle betrokkenen kunnen inzien welke locaties bestemd zijn voor laadpalen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld inwoners zien waar in hun omgeving een publieke laadpaal kan komen.

Onze methode

STAP 1

De software rekent per woning de behoefte voor een laadpaal uit. Het aantal woningen in een gebied bepaald de hoogte van de totale behoefte en daarmee de nieuwe positie van de laadpaal. Hoe hoger de behoefte is ten opzichte van andere plekken in een wijk hoe dichterbij de bepaling van de laadpaalpositie. In de berekening worden alleen woning zonder eigen oprit meegenomen.

STAP 2

Nadat de beste positie is bepaald, wordt er gekeken naar de dichtstbijzijnde openbare parkeerplaats.

STAP 3

Alle potentiële locaties worden beoordeel op de beleidscriteria zoals; doelgebied, woningen zonder oprit, loopafstand, grondeigendom, doorgang, belemmering van openbare ruimte, efficiënt gebruik, toegankelijkheid, plaatsing, uiterlijk, werkzaamheden en aansluitbaar op elektriciteitsnetwerk.

STAP 4

De bovenstaande stappen worden herhaald totdat genoeg laadpaalposities bepaald zijn door de tool.

STAP 5

Om te zorgen dat de laadpaal locaties evenwichtig verdeeld zijn over de gehele gemeente worden er extra posities bepaald op basis van clustering en woningdichtheid. Hierbij wordt er ook gekeken naar woningen met een eigen oprit.